2-methoxy-1-methylethylacetaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methoxy-1-methylethylacetaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
108-65-6
EG-nummer
203-603-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-methoxy-1-methylethyl acetate
Synoniemen
propyleenglycolmonomethyletheracetaat
1-methoxy-2-propylacetaat
Aquo-code
PGMEA
SIKB-id
66
Molecuulformule
C6-H12-O3
SMILES
COCC(C)OC(C)=O
Functionele stofgroepen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-methoxy-1-methylethylacetaat
(108-65-6)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2-methoxy-1-methylethylacetaat
(108-65-6)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
550 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
100 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-methoxy-1-methylethylacetaat
(108-65-6)
Specifieke naam ECHA
2-methoxy-1-methylethyl acetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid