aardolieafval, ontwaterd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aardolieafval, ontwaterd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-26-9
EG-nummer
270-716-8

Engelse naam
Wastes, petroleum
Synoniemen
The waste products from any petroleum refinery or production process which has been dewatered. It is commonly called slop oil.
slobs
slobolie
slob oil
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
aardolieafval, ontwaterd
(68477-26-9)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid