cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cis-4,4-Diaminostilbeen-2,2-Disulfonaat Zuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur
Engelse naam
4,4'-diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid
CAS-nummer
81-11-8
EG-nummer
201-325-2
Molecuulformule
C14-H14-N2-O6-S2
SMILES
Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O)c(c1)S(=O)(=O)O
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur
(81-11-8)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 7 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten