cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cis-4,4-Diaminostilbeen-2,2-Disulfonaat Zuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur
Engelse naam
4,4'-diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid
CAS-nummer
81-11-8
EG-nummer
201-325-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C14-H14-N2-O6-S2
SMILES
NC1=CC(=C(C=CC2=C(C=C(N)C=C2)S(O)(=O)=O)C=C1)S(O)(=O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat zuur
(81-11-8)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 7 mg/l

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 12:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten