naftaleen-1,3,6-trisulfonaat, natriumzout | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Naftaleen-1,3,6-Trisulfonaat, Natriumzout

Stofgegevens

 
Stofnaam
naftaleen-1,3,6-trisulfonaat, natriumzout
Engelse naam
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt
CAS-nummer
19437-42-4
EG-nummer
243-068-9
Molecuulformule
C10-H8-O9-S3.x-Na
SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-]
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm naftaleen-1,3,6-trisulfonaat, natriumzout
(19437-42-4)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 0,7 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze waarde geldt voor de som van naftaleendisulfonaten en – trisulfonaten.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:04 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten