naftaleen-1,3,5-trisulfonaat zuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Naftaleen-1,3,5-Trisulfonaat Zuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
naftaleen-1,3,5-trisulfonaat zuur
Engelse naam
1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid
CAS-nummer
6654-64-4
EG-nummer
229-679-3
Molecuulformule
C10-H8-O9-S3
SMILES
OS(=O)(=O)c1cc(c2cccc(c2c1)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm naftaleen-1,3,5-trisulfonaat zuur
(6654-64-4)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 0,7 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze waarde geldt voor de som van naftaleendisulfonaten en – trisulfonaten.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 4:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten