Minerale oliën die eerder in interne verbrandings-motoren zijn gebruikt om bewegende delen in de motor te smeren en te koelen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/19/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Minerale Oliën Die Eerder In Interne Verbrandings-Motoren Zijn Gebruikt Om Bewegende Delen In De Motor Te Smeren En Te Koelen

Stofgegevens

 
Stofnaam
Minerale oliën die eerder in interne verbrandings-motoren zijn gebruikt om bewegende delen in de motor te smeren en te koelen

Let op!

Geprint op: 4/19/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/19/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm Minerale oliën die eerder in interne verbrandings-motoren zijn gebruikt om bewegende delen in de motor te smeren en te koelen
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 4/19/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/19/2021 om: 6:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten