(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten

 

Stofgegevens

Synoniem
EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten
Specifieke naam op SZW-lijst
(complexe) aardolie- en steenkoolderivaten
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid