diclofop-methyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diclofop-Methyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
diclofop-methyl
Engelse naam
methyl 2-(4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy)propionate
CAS-nummer
51338-27-3
EG-nummer
257-141-8
Aquo-code
DcfC1y
SIKB-id
3589
Molecuulformule
C16-H14-Cl2-O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van diclofop-methyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
aryloxyfenoxycarbonzuur

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm diclofop-methyl
(51338-27-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 6,6E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 1,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 6,6E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 6,6E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,14 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 6,6E-05 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

172:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/21/2019 om: 6:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten