1-methoxy-2-propanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-methoxy-2-propanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
107-98-2
EG-nummer
203-539-1
UN-nummer
3092
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-methoxypropan-2-ol
Aquo-code
1C1oxC3ol
SIKB-id
65
Molecuulformule
C4-H10-O2
SMILES
COCC(C)O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1-methoxy-2-propanol
(107-98-2)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.2
Emissiegrenswaarde
50 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-methoxy-2-propanol
(107-98-2)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
375 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
100 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
563 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
150 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1-methoxy-2-propanol
(107-98-2)
UN-nummer 3092
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-METHOXY-2-PROPANOL
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1-methoxy-2-propanol
(107-98-2)
UN-nummer 3092
Benaming en beschrijving 3.1.2 1-METHOXY-2-PROPANOL
GEVI-code 30
Stofindeling weg en spoor LF1
Stofindeling water NR

Voetnoten