dichloordiisopropylether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dichloordiisopropylether

Stofgegevens

 
Stofnaam
dichloordiisopropylether
Engelse naam
dichloroisopropylether
CAS-nummer
108-60-1
UN-nummer
2490
EG-nummer
203-598-3
Aquo-code
DClDiC3yEtr
SIKB-id
1814
Synoniem
2,2'-Dichloordiisopropyl ether
bis(2-chloro-1-methylethyl) ether
dichloorisopropylether
Molecuulformule
C6H12Cl2O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dichloordiisopropylether
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dichloordiisopropylether
(108-60-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 10 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dichloordiisopropylether
(108-60-1)
UN-nummer 2490
Benaming en beschrijving 3.1.2 DICHLOORISOPROPYLETHER
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 11:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten