dichlofluanide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dichlofluanide

Stofgegevens

 
Stofnaam
dichlofluanide
Engelse naam
dichlofluanid
CAS-nummer
1085-98-9
EG-nummer
214-118-7
Aquo-code
Dcfande
SIKB-id
605
Molecuulformule
C9-H11-Cl2-F-N2-O2-S2
SMILES
N(SC(Cl)(Cl)F)(c1ccccc1)S(=O)(=O)N(C)C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dichlofluanide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
PT07 Filmconserveringsmiddelen
groeiregulatoren
Chemische stofgroep
sulfamides

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dichlofluanide
(1085-98-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 190 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,9 µg/kg
Milieu Grond Grond MTR
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal)
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

177:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten