1-hydroxy-ethyleen-1,1-difosfonzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Hydroxy-Ethyleen-1,1-Difosfonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-hydroxy-ethyleen-1,1-difosfonzuur
Stofafkorting
HEDP
Engelse naam
etidronic acid
CAS-nummer
2809-21-4
EG-nummer
220-552-8
Aquo-code
HEDP
SIKB-id
5223
Synoniem
1-hydroxyethylideen-1,1-difosfonzuur
Molecuulformule
C2H8O7P2
SMILES
CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1-hydroxy-ethyleen-1,1-difosfonzuur
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Chemische stofgroep
fosfonaten

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-hydroxy-ethyleen-1,1-difosfonzuur (HEDP)
(2809-21-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,0 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 2,62 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,25E-06 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Geldt voor de som van de fosfonaten

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:07 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten