dibroommethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibroommethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibroommethaan
CAS-nummer
74-95-3
UN-nummer
2664
EG-nummer
200-824-2
Aquo-code
DBrC1a
SIKB-id
598
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibroommethaan
(74-95-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 174 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
dibroommethaan
(74-95-3)
UN-nummer 2664
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBROOMMETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten