dieselmotoremissie | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dieselmotoremissie

Stofgegevens

 
Stofnaam
dieselmotoremissie

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dieselmotoremissie
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,01 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

als respirabel elementair koolstof

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten