putrescine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 1:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Putrescine

Stofgegevens

 
Stofnaam
putrescine
Engelse naam
putrescine
CAS-nummer
110-60-1
EG-nummer
203-782-3
Aquo-code
14C4aDAe
SIKB-id
2827
Synoniem
1,4-butylenediamine
1,4-butyleendiamine
Molecuulformule
C4-H12-N2
SMILES
NCCCCN

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 1:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 1:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm putrescine
(110-60-1)
Milieu Grond Grond indicatieve interventiewaarde (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

Voor deze stof is op ad-hoc basis een indicatieve interventiewaarde of een risicogrens afgeleid. Deze waarde is niet beleidsmatig vastgesteld. Nadere informatie is te verkrijgen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 1:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 1:34 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten