metolachloor-ESA | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Metolachloor-ESA

Stofgegevens

 
Stofnaam
metolachloor-ESA
Engelse naam
metolachlor ethanesulfonic acid
CAS-nummer
171118-09-5
Aquo-code
metlClC2asfz
SIKB-id
5815
Synoniem
metolachloor-sulfonzuur
metolachloor-S-metaboliet
metolachlor esa
metaboliet van metolachloor
Molecuulformule
C15-H23-N-O5-S
SMILES
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm metolachloor-ESA
(171118-09-5)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1,0 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

2:

Voor metabolieten van pesticiden (bestrijdingsmiddelen) die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 6:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten