methyl-desfenyl-chloridazon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 5:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methyl-Desfenyl-Chloridazon

Stofgegevens

 
Stofnaam
methyl-desfenyl-chloridazon
Engelse naam
methyldesphenylchloridazon
CAS-nummer
17254-80-7
Aquo-code
C1ydesFyClid
Synoniem
chloridazone-methyl-desphenyl
methyl desfenylchloridazon
metaboliet van chloridazon
Molecuulformule
C5-H6-Cl-N3-O
SMILES
CN1N=CC(=C(Cl)C1=O)N
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 5:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 5:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methyl-desfenyl-chloridazon
(17254-80-7)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder) 1,0 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op drinkwaterbedrijf) 1,0 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 1,0 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

183:

Europese milieukwaliteitseis voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Voor metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een gewasbeschermingsmiddel. Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

2:

Voor metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een gewasbeschermingsmiddel. Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

3:

Voor metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen die in humaan toxicologische opzicht relevant zijn, geldt een kwaliteitseis van 0,1 μg/l.

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een gewasbeschermingsmiddel. Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 5:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 5:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten