DHTDMAC | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DHTDMAC

Stofgegevens

 
Stofnaam
DHTDMAC
Engelse naam
di(hydrogenated tallow alkyl) dimethylammoniumchlorides
CAS-nummer
61789-80-8
EG-nummer
263-090-2
Aquo-code
DHTDMAC
SIKB-id
5273
Synoniem
di(geharde talk)dimethylammoniumchloride..
Molecuulformule
C36.4H76.8NCl

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm DHTDMAC
(61789-80-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 6,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 6,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,62 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,62 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 55 mg/kg
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Normen gelden voor som van DODMAC en DHTMAC

2:

Normen gelden voor som van DODMAC en DHTMAC

3:

Normen gelden voor som van DODMAC en DHTMAC

4:

Normen gelden voor som van DODMAC en DHTMAC

5:

Normen gelden voor som van DODMAC en DHTMAC

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten