vuurvaste keramische vezels | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Vuurvaste Keramische Vezels

Stofgegevens

 
Stofnaam
vuurvaste keramische vezels
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm vuurvaste keramische vezels
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,3 vezels per cm3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B1. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 11:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten