LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID

Stofgegevens

 
Stofnaam
LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID
UN-nummer
3536
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID
UN-nummer 3536
Benaming en beschrijving 3.1.2 LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID, lithium-ion-batterijen of batterijen van metallisch lithium
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M4
Etiketten 5.2.2 9
Bijzondere bepalingen 3.3 389
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 - (E)

Voetnoten

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Let op!

Geprint op: 5/12/2021 om: 12:15 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten