2,6,8-trimethyl-4- nonyloxypolyethyleenoxyethanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6,8-trimethyl-4- nonyloxypolyethyleenoxyethanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
60828-78-6
EG-nummer
612-043-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,6,8-trimethyl-4-nonylpolyethylene glycolether (10 EO)
Synoniemen
2-(2,6,8-trimethylnonan-4-yloxy)ethanol
glycols, polyethylene mono(trimethylnonyl)
isolaureth-6
Molecuulformule
C14-H30-O2
SMILES
CC(C)CC(C)CC(CC(C)C)OCCOCCOCCO
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid