1-chloor-3-nitrobenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Chloor-3-Nitrobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-chloor-3-nitrobenzeen
Engelse naam
1-chloro-3-nitrobenzene
CAS-nummer
121-73-3
EG-nummer
204-496-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
1Cl3NO2Ben
SIKB-id
60
Molecuulformule
C6-H4-Cl-N-O2
SMILES
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
chloornitrobenzenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-chloor-3-nitrobenzeen
(121-73-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,55 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten