demeton-s-methyl-sulfon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Demeton-S-Methyl-Sulfon

Stofgegevens

 
Stofnaam
demeton-s-methyl-sulfon
CAS-nummer
17040-19-6
EG-nummer
241-109-5
Aquo-code
demtSC1ysfn
SIKB-id
3607
Synoniem
demeton-S-methylsulfon
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
acariciden
insecticiden
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm demeton-s-methyl-sulfon
(17040-19-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 740 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten