demeton-s-methyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Demeton-S-Methyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
demeton-s-methyl
Engelse naam
demeton-S-methyl
CAS-nummer
919-86-8
EG-nummer
213-052-6
Aquo-code
demtSC1y
SIKB-id
567
Molecuulformule
C6-H15-O3-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van demeton-s-methyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm demeton-s-methyl
(919-86-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,8 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/18/2020 om: 4:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten