4-octanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-octanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
589-62-8
EG-nummer
209-654-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-octanol
Synoniemen
octan-4-ol
ethyl-1-hexanol-2
Molecuulformule
C8-H18-O
SMILES
C([C@@H](CCC)O)CCC
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
4-octanol
(589-62-8)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid