1-octanol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-octanol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
111-87-5
EG-nummer
203-917-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1-octanol
Aquo-code
1C8ol
SIKB-id
71
Molecuulformule
C8-H18-O
SMILES
CCCCCCCCO
Functionele stofgroep
Lijst RIVM stofadviezen

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
1-octanol
(111-87-5)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid