2,5-furaandicarbonzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,5-Furaandicarbonzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,5-furaandicarbonzuur
Engelse naam
2,5-furandicarboxylic acid
CAS-nummer
3238-40-2
EG-nummer
221-800-8
Molecuulformule
C6-H4-O5
SMILES
O=C(O)c1oc(cc1)C(=O)O

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,5-furaandicarbonzuur
(3238-40-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 100 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 1000 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 1100 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten