butoxypopyproyleen glycol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Butoxypopyproyleen Glycol

Stofgegevens

 
Stofnaam
butoxypopyproyleen glycol
Engelse naam
butoxypolypropylene glycol
CAS-nummer
9003-13-8
EG-nummer
500-003-1
Molecuulformule
(C3-H6-O)mult-.C4-10-O
SMILES
O([C@@H](COCCCC)C)C[C@@H](C)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm butoxypopyproyleen glycol
(9003-13-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 3,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 57 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost)
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 1400 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Geen norm afgeleid wegens gebrek aan gegevens

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:17 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten