8-hydroxypenillic acid | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

8-Hydroxypenillic Acid

Stofgegevens

 
Stofnaam
8-hydroxypenillic acid
Stofafkorting
8-HPA
Engelse naam
8-hydroxypenillic acid
CAS-nummer
3053-85-8
Aquo-code
8-HPA
SIKB-id
6175
Molecuulformule
C9-H12-N2-O5-S
SMILES
CC1(C(N2C(S1)C(NC2=O)C(=O)O)C(=O)O)C
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 8-hydroxypenillic acid (8-HPA)
(3053-85-8)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 10 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:06 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten