10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

10,11-Dihydro-10,11-Dihydroxycarbamazepine

Stofgegevens

 
Stofnaam
10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine
Engelse naam
trans-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine
CAS-nummer
58955-93-4
Aquo-code
t1011DHOx101
SIKB-id
5111
Synoniem
10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenzazepine-5-carboxamide
metaboliet van carbamazepine
Molecuulformule
C15-H14-N2-O3
SMILES
c12[C@@H]([C@H](c3c(N(c2cccc1)C(=O)N)cccc3)O)O
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine
(58955-93-4)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 50 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

2:

somwaarde met carbamazepine

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten