acesulfaam-K Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

acesulfaam-K

 

Stofgegevens

CAS-nummer
55589-62-3
EG-nummer
259-715-3

Engelse naam
acesulfame potassium
Synoniem
1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt
Aquo-code
acsfmeK
SIKB-id
3131
Molecuulformule
C4-H4-K-N-O4-S
SMILES
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm acesulfaam-K
(55589-62-3)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde
3200 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid