cyclamaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cyclamaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyclamaat
Engelse naam
cyclamic acid
CAS-nummer
100-88-9
EG-nummer
202-898-1
Aquo-code
cycmt
SIKB-id
5887
Synoniem
cyclamate
Molecuulformule
C6-H13-N-O3-S
SMILES
C1(CCCCC1)NS(=O)(=O)O
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyclamaat
(100-88-9)
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 2500 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Deze stof is aangeduid als ‘humaan toxicologisch niet-relevante metaboliet’ van een pesticide (bestrijdingsmiddel). Hiervoor geldt een kwaliteitseis van 1,0 µg/l (zie tabel II noot 7 van het Drinkwaterbesluit).

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:59 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten