ethyl tert-butyl ether | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyl Tert-Butyl Ether

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyl tert-butyl ether
Stofafkorting
ETBE
Engelse naam
ethyl tert-butyl ether
CAS-nummer
637-92-3
EG-nummer
211-309-7
Molecuulformule
C6-H14-O
SMILES
O(C(C)(C)C)CC

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyl tert-butyl ether (ETBE)
(637-92-3)
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) 1 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

186:

Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater.

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

Voetnoten

1:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 µg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid maar zal er nader onderzoek plaatsvinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 12:30 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten