aromatische aminen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aromatische aminen

 

Stofgegevens

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aromatische aminen
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf) - Signaleringsparameter
1 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters
1 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid