fenazopyridine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenazopyridine

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenazopyridine
CAS-nummer
94-78-0
Synoniem
3-(fenylazo)-2,6-pyridineamine
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fenazopyridine
(94-78-0)
Specifieke naam op SZW-lijst fenazopyridine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten