spirotetramat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Spirotetramat

Stofgegevens

 
Stofnaam
spirotetramat
Engelse naam
spirotetramat
CAS-nummer
203313-25-1
EG-nummer
606-523-6
Aquo-code
spirttmt
SIKB-id
5056
Synoniem
(5s,8s)-3- (2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec- 3-en-4-yl ethyl carbonaat
Carbonic acid, cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro(4.5)dec-3-en-4-y l ethyl ester
(5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate
cis-4-(ethoxycarbonyloxy)-8-methoxy-3-(2,5-xylyl)-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on
Molecuulformule
C21-H27-N-O5
SMILES
O(C(OCC)=O)C=1[C@@]2(CC[C@H](CC2)OC)NC(=O)C1c1cc(ccc1C)C
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm spirotetramat
(203313-25-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (totaal) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (totaal) 1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

157:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

159:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
spirotetramat
(203313-25-1)
Specifieke naam op SZW-lijst spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3- (2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec- 3-en-4-yl ethyl carbonaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten