daminozide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Daminozide

Stofgegevens

 
Stofnaam
daminozide
Engelse naam
daminozide
CAS-nummer
1596-84-5
EG-nummer
216-485-9
Aquo-code
damnzde
SIKB-id
3551
Molecuulformule
C6-H12-N2-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van daminozide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
groeiregulatoren

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm daminozide
(1596-84-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,45
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 76 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,8 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 110 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,1 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,1 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,8 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

2:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten