aflatoxine B2 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aflatoxine B2

 
Stofgegevens
Stofnaam aflatoxine B2
Engelse naam 2,3,6aα,8,9,9aα-hexahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione
CAS-nummer 7220-81-7
EG-nummer 230-618-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule C17-H14-O6
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2[C@@H]3CCO[C@@H]3OC2=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxinen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm aflatoxinen
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,005 µg/m3

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 23-6-2024 om: 07:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
aflatoxinen aflatoxine B2
(7220-81-7)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam op SZW-lijst aflatoxines
aflatoxine B2
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Staatscourant 2024-132
CMR volgens zelfclassificatie
aflatoxine B2
(7220-81-7)

(behoort tot aflatoxinen)
Specifieke naam ECHA 2,3,6aα,8,9,9aα-hexahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromene-1,11-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/79352
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.