citrus red no.2 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Citrus Red No.2

Stofgegevens

 
Stofnaam
citrus red no.2
Engelse naam
1-[(2,5-dimethoxyphenyl)azo]-2-naphthol
CAS-nummer
6358-53-8
EG-nummer
228-778-9
Synoniem
1-[(2,5-dimethoxyfenyl)-azo]-2-naftalenol
1-((2,5-Dimethoxyphenyl)azo)-2-naphthalenol
Molecuulformule
C18-H16-N2-O3
SMILES
c12c(\N=N\c3c(ccc(c3)OC)OC)c(ccc1cccc2)O
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:18 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
citrus red no.2
(6358-53-8)
Specifieke naam op SZW-lijst citrus red no.2
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten