ethylmethaansulfonaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethylmethaansulfonaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethylmethaansulfonaat
Stofafkorting
EMS
Engelse naam
ethyl methanesulfonate
CAS-nummer
62-50-0
EG-nummer
200-536-7
Molecuulformule
C3-H8-O3-S
SMILES
O(S(=O)(=O)C)CC
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
ethylmethaansulfonaat (EMS)
(62-50-0)
Specifieke naam op SZW-lijst ethylmethaansulfonaat / EMS
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten