fenacetine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/28/2021 om: 5:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenacetine

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenacetine
Engelse naam
phenacetin
CAS-nummer
62-44-2
EG-nummer
200-533-0
Aquo-code
fenctne
SIKB-id
2443
Synoniem
N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
1-acetamido-4-ethoxybenzene
acetyl-phenetidine
N-(4-ethoxyphenyl)
1-Acetamido-4-ethoxybenzene
Molecuulformule
C10-H13-N-O2
SMILES
CCOc1ccc(cc1)NC(=O)C
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 7/28/2021 om: 5:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/28/2021 om: 5:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/28/2021 om: 5:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/28/2021 om: 5:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fenacetine
(62-44-2)
Specifieke naam op SZW-lijst fenacetine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten