3-methylcholantreen; | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-Methylcholantreen;

Stofgegevens

 
Stofnaam
3-methylcholantreen;
Engelse naam
3-methylcholanthrene
CAS-nummer
56-49-5
EG-nummer
200-276-4
Synoniem
1,2-dihydro-3-methy-benz[j]aceanthrylene
Molecuulformule
C21-H16
SMILES
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
3-methylcholantreen;
(56-49-5)
Specifieke naam op SZW-lijst 3-methylcholantreen; 1,2-dihydro-3-methy-benz[j]aceanthrylene
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten