chloorpromazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloorpromazine

 
Stofgegevens
Stofnaam chloorpromazine
Engelse naam chlorpromazine
CAS-nummer 50-53-3
EG-nummer 200-045-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Clpmzne
SIKB-id 3477
Molecuulformule C17-H19-Cl-N2-S
SMILES CN(C)CCCN1C2=C(SC3=C1C=C(Cl)C=C3)C=CC=C2
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep (dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 05/12/2023 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
chloorpromazine
(50-53-3)
Specifieke naam op SZW-lijst chloorpromazine
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2023-18019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten