1-chloor-2,4-dinitrobenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-Chloor-2,4-Dinitrobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Engelse naam
1-chloro-2,4-dinitrobenzene
CAS-nummer
97-00-7
EG-nummer
202-551-4
Aquo-code
1Cl24DNO2Ben
SIKB-id
2860
Molecuulformule
C6-H3-Cl-N2-O4
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Chemische stofgroep
chloornitrobenzenen

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
(97-00-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,54 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/27/2020 om: 3:49 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten