dodemorfacetaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dodemorfacetaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
dodemorfacetaat
Engelse naam
dodemorph acetate
CAS-nummer
31717-87-0
EG-nummer
250-778-2
Synoniem
4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
Molecuulformule
C18-H35-N-O.C2-H4-O2
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
dodemorfacetaat
(31717-87-0)
Specifieke naam op SZW-lijst dodemorfacetaat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorfoline-4-ium-acetaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten