dexamethason | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dexamethason

Stofgegevens

 
Stofnaam
dexamethason
CAS-nummer
50-02-2
Aquo-code
dexmtsn
SIKB-id
3622
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 3:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
dexamethason
(50-02-2)
Specifieke naam op SZW-lijst dexamethason
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten