2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-Nitro-2-Furyl)-Thia­Zool

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool
CAS-nummer
3570-75-0
Synoniem
FNT
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool
(3570-75-0)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)-thia­zool
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten