cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Cis-1-(3-Chloorallyl)-3,5,7-Triaza-1-Azoniaadamantaanchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride
CAS-nummer
51229-78-8
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 1:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride
(51229-78-8)
Specifieke naam op SZW-lijst cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten