chlorofeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlorofeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
chlorofeen
Engelse naam
clorofene
CAS-nummer
120-32-1
EG-nummer
204-385-8
Aquo-code
Clfn
SIKB-id
223
Synoniem
2-benzyl-4-chloorphenol
chloropheen
4-chloro-2-benzylphenol
clorophene
Molecuulformule
C13-H11-Cl-O
SMILES
c1(c(ccc(c1)Cl)O)Cc1ccccc1
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:09 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
chlorofeen
(120-32-1)
Specifieke naam op SZW-lijst chlorofeen / chloropheen / 2-benzyl-4-chloorphenol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten