8-methoxypsoraleen + UV | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

8-Methoxypsoraleen + UV

Stofgegevens

 
Stofnaam
8-methoxypsoraleen + UV
Engelse naam
methoxsalen
CAS-nummer
298-81-7
EG-nummer
206-066-9
Synoniem
8-methoxypsoralen
9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Molecuulformule
C12-H8-O4
SMILES
COc1c2c(ccc(=O)o2)cc3c1occ3
Functionele stofgroep
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
8-methoxypsoraleen + UV
(298-81-7)
Specifieke naam op SZW-lijst 8-methoxypsoraleen + UV
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten