8-methoxypsoraleen + UV Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

8-methoxypsoraleen + UV

 

Stofgegevens

CAS-nummer
298-81-7
EG-nummer
206-066-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
methoxsalen
Synoniemen
8-methoxypsoralen
9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Molecuulformule
C12-H8-O4
SMILES
COC1=C2OC(=O)C=CC2=CC2=C1OC=C2
Functionele stofgroepen
(dier)geneesmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:28

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
8-methoxypsoraleen + UV
(298-81-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
8-methoxypsoraleen + UV
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
8-methoxypsoraleen + UV
(298-81-7)
Specifieke naam ECHA
9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid